Yükleniyor...
 

Üründül Enerji Hakkında

  • Üründül Enerji Yatırımları A.Ş. 2009 yılında, Türkiye, Doğu Avrupa, Türkî Cumhuriyetler ve Ortadoğu’yu içine alan bir coğrafyadaki elektrik üretim ve ticareti pazarında güvenilir bir yatırım şirketi olmak için kurulmuştur.

  • Üründül Enerji’nin enerji piyasasındaki deneyimi, kurucusu Sayın Sedat Üründül'ün Türkiye’nin en önemli elektrik üretim ve HES projelerinden olan Atatürk Barajı'nı yapan Ata İnşaat A.Ş.’nin de kurucu ortaklarından biri olmasından kaynaklanmaktadır.


  • Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu hedef coğrafyada artan elektrik enerjisi talebini takip ederek bu potansiyeli değerlendirmek için yola çıkan Üründül Enerji, bu amaçla etütler yaparak, bölgesel ve yerel üretim potansiyellerini tespit etmekte ve fizibilite çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda elde ettiği verilerle de elektrik enerjisi üretimi için yatırım projeler hazırlamakta ve uygulamaktadır.Üründül Group, 2009 yılında enerji sektörüne, elektrik enerjisi üretim varlıklarına ve elektrik ticaretine yatırım yapmaya karar vermiş olup, şu anda 800 MW’ dan oluşan bir proje portföyüne sahiptir...

 
Tarihçemiz
Vizyon, Misyon ve Değerler
Yönetim Kurulu
İnsan Kaynakları